SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kontakta oss
Postadress
Swedish User Group of Amiga
c/o Thomas Johansson
Knipvägen 163
184 62 Åkersberga
Föreningslokalen
Folkungagatan 105
Lokaltelefon: 08-10 77 00
För mer information, se den särskilda sidan om lokalen.
E-post
För att skydda oss från spam så skriver vi inte längre ut e-postadresser, istället kan ordförande och kassör kontaktas med "förnamn@suga.se". Om du vill skicka epost till hela styrelsen kan du skriva "styrelsen" istället för förnamnet.
Styrelsen
Katarina Eriksson, Ordförande
Thomas Johansson, Kassör
Iggy Drougge, Sekreterare
Carl Drougge, Ledamot
Revisorer
Jonas Hofmann
Kjell Lindén (suppleant)
Valberedning
Marcin Rönndahl (sammankallande)
Per Wejnitz
BBS

SUGA BBS används fortfarande och det finns ofta rapporter om vad vi gjort eller planerar att göra på en viss söndagsträff. Där kan man diskutera Amiga eller vad helst man känner för.

Basen körs på en Amiga 4000 och är tillgänglig dygnet runt på telefon 08-6582572 eller telnet suga.se på port 42512.

Discord

Om du inte vill ringa är Discord det snabbaste sättet att kontakta föreningen. En stor del av både styrelsen och våra mest aktiva medlemmar sitter i föreningens server, däremot är det normalt att det tar en stund innan någon ser det som skrivs.

Discord går att prova på utan att ha ett konto, även om det är starkt rekommenderat att ha ett. För att gå med i servern, tacka ja till vår inbjudan.

IRC

Föreningen har också fortfarande en IRC-kanal, även om den inte är särskilt aktiv.

Kanalen heter #suga och finns på EFnet (du kan ange irc.efnet.net som server). För att kunna ansluta behöver du en IRC-klient, AmIRC eller WookieChat rekommenderas för kraftfullare Amigor och Grapevine om du behöver något med lägre systemkrav. Söker du som flera av oss något CLI-baserat för UNIX eller Linux finns Irssi, för alla andra rekommenderas AmIRC-inspirerade XChat (d, w).