SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Inventariemål[2013-04-28]

Föreningsstämman har beslutat om inventariemål för föreningen, bakgrunden till detta framgår i den motion som finns att läsa i 2012 års kallelse.

Generella inventariemål

För att underlätta diskussionen om dom specifika målen och för att det även efteråt ska gå att se vilket beslutsunderlag som använts bestäms först generella inventariemål.

 1. Vi ska i historiskt syfte ha alla klassiska Amigamodeller och OS-versioner i fungerande skick
 2. Om någon dator går sönder ska det finnas en fungerande av samma modell om det underlättar felsökningen
 3. För vardagligt bruk ska det finnas en uppsättning Amigor och tillbehör sådan att man kan köra alla spel och program på ett så bra sätt som möjligt
 4. I historiskt syfte ska det finnas ett välbevarat arkivexemplar av alla svenska och engelskspråkiga Amigatidningar, program och spel
 5. Som en resurs för medlemmarna ska det även finnas ett läsexemplar av alla läsvärda Amigatidningar och böcker
 6. För att tillfredsställa medlemmarnas nostalgiska sinne finnes ett brett utbud av spel och program på diskett
 7. För reparation av Amigor och reparation och utveckling av tillbehör ska alla nödvändiga verktyg finnas
Hantering av specifika inventariemål

För att det inte ska finnas några oklarheter kring hur styrelsen ska arbeta för att uppfylla målen fastställs det separat.

 1. Vi ska inte göra oss av med något om vi efter det ligger under målet
 2. När vi tar emot donnationer beaktas inte inventariemålen
 3. Vi ska alltid sträva efter att ha så hela och fina saker som möjligt, det är alltid okej att ha antalet som står under Totalt hela föremål
 4. Med hel menas fullt fungerande
 5. Med omodifierad menas ett föremål som är helt, vars utseende inte har ändrats i efterhand och vars funktion med lätthet kan återställas till den ursprungliga.
 6. Avyttringspolicy
  1. Föremål ska i första hand säljas med målet att föreningen ska göra en så god förtjänst som möjligt
  2. Föremål ska inte säljas i sådan takt att det riskerar att mätta marknaden och leda till lägre priser
  3. Om ett föremål inte blir sålt ska andra försäljningskanaler prövas eller priset sänkas
  4. Om erfoderlig ansträngning görs ska det inte behöva ta mer än sex månader att nå en lyckad försäljning, tar det längre tid har priset inte sänkts snabbt nog
  5. Om något inte kan säljas ens till ett mycket lågt pris ska det istället skänkas bort
  6. Om det trotts idoga försök inte går att skänka bort föremålet ska detta tolkas som att det inte tillför varken föreningen eller någon annan något värde, i detta fall ska eventuella delkomponenter som kan ha värde för föreningen avlägsnas och återstoden lämnas för återvinning
 7. Det som inte finns upptaget i de specifika inventariemålen regleras inte härmed.
Specifika inventariemål

Detta är den faktiska listan över inventarier vi vill ha. Syftet med att kunna ha icke-hela föremål är att vi ska kunna reparera dom eller ha som reservdelar, alla under totalt får vara hela och omodifierade.

Föremål             Omodifierade Hela Totalt
Amiga 1000                 1   2    3
Amiga 2000 modell A            1   2    2
Amiga 2000 modell B/C           1   2    4
Amiga 3000                 1   2    3
Amiga 3000T                1   2    2
Amiga 4000                 1   3    4
Amiga 4000T                1   2    2
Amiga 1200                 1   2    3
Amiga 500                 1   2    3
Amiga 500+                 1   2    3
Amiga 600                 1   2    3
Amiga CD32                 1   2    3
Amiga CDTV                 1   2    3
Amiga prototyper & kloner (av varje)    1   1    1
Next gen. Amiga (A1 / SAM)         0   2    2
MorphOS dator (Pegasos / komp. Mac)    0   1    1
FPGA-Amiga (FPGA-Arcade / MiniMig)     0   1    1
Videomonitor                1   6    7
Skärm för gfx-amiga            0   2    3
Skärm för next gen. Amiga         0   2    2
PowerUp-kort                0   1    2
060-kort för A3/4000            0   2    2
030-kort för A1200             0   2    2
Turbokort för A600             0   1    1
TAC-II                   1  10   15
Övriga joysticks              0   5   10
Joypad (CD32 / Comp. Pro)         1   5   10
Disketter                 0   -  5000
DMZ (kompletta uppsättningar)       1   1    2
Övr. sv. & eng. A-tid. (komp. upp.)    1   1    1
Sv. & eng. böcker (av varje)        1   1    1
Sv. & eng. prog. i kartong (av varje)   1   1    1
Sv. & eng. spel i kartong (av varje)    1   1    1
Lödstation                 0   2    2
Varmluftslödstation            0   1    1
Oscilloskop                0   1    1
Logikanalysator              0   1    1