SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Verksamhetsberättelse 2011
INLEDNING

Styrelsen för Swedish User Group of Amiga vill härmed avge följande
verksamhetsberättelse för 2011.

Styrelsens sammansättning under året:

Jonas Hofmann (Ordförande)
Iggy Drougge (Sekreterare)
Carl Drougge (Kassör)
Kjell Lindén (Ledamot)

ANTAL MEDLEMMAR

I december 2010 hade föreningen 29 medlemmar.
I december 2011 har föreningen 28 medlemmar.

VERKSAMHET

2011 har varit ett turbulent år. Det började som vanligt, sedan blev det
brandskyddsinspektion i vår dåvarande föreningslokal Proxxi och mycket
energi lades ner på att anpassa oss till de nya krav denna resulterade i.
När vi började närma oss dessa nya mål, som redan innebar en betydande
avyttring av inventarier, skar Proxxi ner på dom ytor vi kunde nyttja
ytterligare.

Styrelsen konstaterade att ytorna som skulle bli kvar var för små för att
på ett bra sätt kunna fortsätta verksamheten och att sammarbetet med Proxxi
inte fungerade. Ett stort arbete med att hitta en ny lokal inleddes och
under processen var flera alternativ aktuella, bland annat att bygga om en
husbuss, hyra ett garage, ett rum i en medlems villa och en lokal i
Rotebro. När vi nästan beslutat att flytta till Rotebrolokalen dök ett
alternativ att flytta till en lokal på södermalm upp, förutsatt att
omfattande renovering genomfördes.

I stort sett alla var överens om att det var viktigt att ha en central
lokal för att ha regelbunden aktivitet och att det var värt besväret att
först genomföra en renovering.

Vid årets slut var alla våra saker nerpackade och flyttade till ett
lagerutrymme vi får ha tillfälligt i samma hus som vår nya lokal. Vi har
också kommit igång med renoveringen, men eftersom vi är oerfarna och
arbetsinsatsen medlemmarna kan bidra med varierar kan vi tyvärr inte veta
när det kommer vara klart.

Styrelsen tackar för sig och hoppas att föreningens verksamhet under 2012
åter ska vara amigarelaterad.