SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Byte av namnförkortning?

På föreningsstämman diskuterades förslaget att ändra föreningens förkortning (SUGA) till SUA. Anledningen till detta är att SUGA inte klingar bra i utomståendes öron, vilket kan göra det svårare för föreningen att exempelvis få sponsring från företag. Vidare innehåller uttrycket "Swedish User Group of Amiga" ett grammatiskt fel , "usergroup" ska inte särskrivas. Föreningen borde alltså heta Swedish Usergroup of Amiga, vilket i så fall skulle förkortas SUA.

Majoriteten, som ville ändra förkortningen, anser att SUA skulle ha en mer positiv klang, och att det därför bland annat skulle bli lättare att skaffa sponsring från företag. Detta vore ju trevligt, eftersom föreningen har en ganska ansträngd ekonomisk situation.

Diskussionen uppstod som en kompromiss mellan folk i den nya styrelsen som ville förändra föreningens namn och de som inte ville det. Andra förslag på ny förkortning har bland annat varit SUGoA, UGA m.m.

På föreningstämman beslutades att man inte skulle besluta något i frågan utan istället föra diskussionen vidare inom föreningen. Anledningen var att styrelsen inte gått ut och informerat om att frågan skulle diskuteras på mötet. Därför vill styrelsen nu ha flera förslag och åsikter om frågan, som förmodligen kommer att beslutas på ett styrelsemöte då alla kommer ha rösträtt.

Oavsett vad du har får åsikt i denna fråga är det alltså mycket viktigt att du hör av dig och säger vad du tycker om detta, så att styrelsen kan fatta ett beslut i enighet med medlemmarnas åsikter! Ett tips är att ringa SUGA BBS och delta i diskussionen där.