SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Medlemsavgift

På årets ordinarie föreningsstämma beslutades det om förändrad medlemsavgift för samtliga medlemmar.

Numera får man själv välja hur mycket man vill betala beroende på hur mycket man vill få ut av föreninges verksamhet.

Så här ser det ut:

Ekonomimedlemskap kostar 35 kr. Du blir fullvärdig medlem, men föreningen drar in alla kostsamma privilegier för dig. Du får exempelvis inget utskick utan måste kolla upp själv vad som händer via förslagsvis hemsidan eller BBS:en.

Vanligt medlemskap kostar 70 kr. Detta är samma medlemskap som alla medlemmar har idag. Detta innebär en sänkning med 30 kr för de som har fast anställning, men en höjning med 20 kr för alla andra. Med detta hoppas vi få en rättvisare medlemsavgift.

Stödmedlemskap kostar 71:- och uppåt och är i princip samma medlemskap som det vanliga. Skillnaden är att du stödjer föreningen ekonomiskt, och det kommer inte bara gynna dig utan alla medlemmar i föreningen då vi kan utöka våran verksamhet.

Alla medlemsavgifter gäller för ett år.

Anledningen till förändringarna är som jag redan antytt en mer rättvis medlemsavgift, samt att vi vill locka flera nya medlemmar med ett bra pris (ekonomimedlemskapet). Dessutom vill vi uppmuntra till att man betalar frivilliga bidrag till föreningen samtidigt som medlemsavgiften (stödmedlemskapet).

Alla nuvarande medlemskap kommer självkart att fortsätta utan förändring tills året man betalt för runnit ut. När det blir dags att betala igen kommer ett inbetalningskort där du själv kan välja med vilket medlemskap du vill fortsätta din tid i föreningen.