SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Tidningssamarbete

Under mässan i Göteborg träffade vi representanter från Amiga Computer Group (ACG), en Amigaförening baserad i Umeå, som kom med förslaget att samarbeta kring en gemensam föreningstidning. Eftersom vi själva har gett upp på att ge ut en egen tidning, tyckte styrelsen att detta var en ypperlig ide.

ACG ger sedan tidigare ut en föreningstidning, ACG-Bladet, till sina medlemmar. Tanken är att tidningen byter namn till något mer förenings- neutralt och övergår till att vara en gemensam tidning för båda föreningarna. Var för sig har föreningarna kanske svårt att ge ut en tidning flera gånger per år, men samarbetar vi blir det mycket lättare. Medlemmar ur SUA kommer alltså att hjälpa till med att skriva artiklar till tidningen, samt att vi får utrymme i tidningen för föreningsnyheter och dylikt.

Kontentan är att ni kan se fram emot en tryckt Amigatidning att läsa ungefär vid mitten av maj! Förhoppningen är att tidningen ska komma ut 4 gånger per år, vilket innebär att de diskettbaserade utskicken inte längre kommer göras. Föreningsnyheter kommer man istället kunna läsa i tidningen (och på hemsidan såklart).