SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kallelse till SUA:s ordinarie föreningsstämma
Kallelse till SUA:s ordinarie föreningsstämma

Söndagen den 2:a April klockan 17:00 är det dags för årets föreningsstämma. Den hålls i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 4 (högra källaringången).

Som föreningens högsta beslutande organ kommer föreningsstämman välja nästkommande styrelse, valberedning och revisorer samt sätta medlemsavgiften. Nytt för i år är att representanter till SAFIR:s styrgrupp ska väljas. Under föreningsstämman kommer även verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisorernas berättelse för föregående år redovisas. Det här året har det inte inkommit några motioner från medlemmarna.

En särskilld fråga som det ska beslutas i på den här stämman är hurvida vi ska fortsätta har ett PlusGiro-konto. Anledningen till att frågan tas upp är att tjänsten har blivit både sämre och dyrare. Styrelsen kommer att undersöka saken och pressentera ett förslag på stämman.

Om du vill kandidera till en post i styrelsen ska du skriva till valberedningen.

Dagordning
 1. Mötet förklaras öppet.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse till ordinarie föreningsstämma skett på ett behörigt sätt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie föreningsstämma.
 9. Beslut om föreningen även i fortsättningen ska ha PlusGiro.
 10. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan.
 12. Val av styrelse, revisor och valberedning.
 13. Val av representanter till SAFIR:s styrgrupp.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet förklaras avslutat.
Uppmaning

Troligen kommer vi inom en snar framtid att gå över till att påminnelse om föreningsstämma och förnyande av medlemskap ska gå ut via epost. Därför uppmanar vi alla medlemmar som inte vet att dom nyligen uppgivit en aktuell epostadress att skicka ett mail till styrelsen. Detta sker dels för att dra ned på kostnaderna och dels för att förenkla styrelsens arbete. Har du åsikter om en sådan övergång är du välkommen att kontakta styrelsen.