SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Nyhetsarkiv för år 2005
Extra föreningsstämma
Postat 2005-06-29

Den 10 Juli kl. 17:00 har vi en extra stämma för att fastslå dom nya stadgarna. Ändringarna kräver 2st stämmor för att röstas igenom, anledningen till ändringarna är vår ansökan om medlemskap hos Unga forskare. Detta medlemskap kommer att ge oss en del bidrag till verksamheten och möjliggöra större inköp.

Läs mer...

Ny postadress
Postat 2005-05-18

Eftersom vi bytt kassör har vi också en ny postadress, om du vill skicka post till oss finns den nya adressen att läsa på kontaktsidan.

Rapport från ordinarie föreningsstämma
Postat 2005-05-18

Nyheten kom tyvärr upp lite sent, men årsmötet hade vi iaf som planerat.

Till styrelsen omvaldes Jonas Hofmann till ordförande, Carl Drougge valdes till ny kassör och till ledamöter valdes Iggy Drougge och Peter Eriksson.

Inför stämman såg vi över våra stadgar då vi i år går med i Förbundet Unga Forskare (FUF). Stämman biföll samtliga motioner om stadgaändringar. Nu återstår att rösta igenom dessa en gång till på en ny stämma, troligen en extra stämma som vi isf kallar till snart. Stadgarna så som dom kommer se ut om alla motioner röstas igenom en andra gång finns att läsa under Ev. blivande stadgar.

Vi diskuterade även medlemsavgiften, om det var så bra idé att ha ett ekonomimedlemskap och till vilken nytta. Resultatet blev att avgiften på fullt medlemskap står kvar på 100kr och avgiften på ekonomimedlemskapet höjds med 10 kr till 50kr, detta för att ha råd att skicka ut en medlemstidning när den blir klar och inte behöva vänta på att medlemsskapet går ut så man kan skicka påminnelse samtidigt.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Postat 2005-03-30

Söndagen den 24:e April klockan 15:00 är det dags för årets föreningsstämma. Den hålls i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 4 (högra källaringången).

Som föreningens högsta beslutande organ kommer föreningsstämman välja nästkommande styrelse, valberedning och revisorer samt sätta medlemsavgiften. Under föreningsstämman kommer även verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisorernas berättelse för föregående år redovisas. Det har kommit in en rad motioner om stadgeändringar som bl.a. ska möjliggöra medlemskap i Unga forskare. Inga andra motioner har inkommit.

Om du vill kandidera till en post i styrelsen ska du kontakta valberedningen, jonas@. Läs mer om hur du kontaktar SUA på kontaktsidan.

Utöver att vi naturligtvis vill att så många som möjligt ska närvara på föreningsstämman, så vill vi också att ni ska ha så kompletta och uppdaterade uppgifter i medlemsdatabasen som möjligt. Av särskillt intresse är födelseår (helst även månad/datum) vilket underlättar ansökan av föreningsbidrag från Unga forskare och epost så att vi slipper skicka ut viktig föreningsinformation men vanlig post. En uppdaterad postadress är också viktigt eftersom vi i nuläget fortfarande skickar ut viktig information så.

Läs mer...