SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Nyhetsarkiv för år 2012
Amiga Forum #003 ute nu
Postat 2012-12-16

Det tredje nummret av föreningstidningen har anlänt från tryckeriet och kommer skickas ut till medlemmarna innom kort. Är man inte medlem än kan man köpa lösnummer. För att förenkla denna process har vi till detta nummer skapat en beställningskalkylator som räknar ut pris och ger annan beställningsinformation.

Som utlovat släpper vi också det första nummret av tidningen som pdf för nerladdning av vem som helst. Detta är ett utmärkt sätt att prova tidningen utan att det kostar något och utgör för framtiden ett historiskt arkiv utan att någon behöver scanna tidningarna eller oroa sig för copyright. Nya pdf:er laddas upp kontinuerligt med en fördröjning på två nummer.

Läs mer...

Nytt nummer av Amiga Forum ute
Postat 2012-09-26

Amiga Forum #002 är nu färdigt att skickas ut till medlemmarna, är du inte medlem är det inte för sent att bli det och få #002 hemskickat.

Det går även bra att köpa lösnummer. Beställningar som inkluderar senaste nummret görs direkt av redaktionen, övriga till shoppen.

Läs mer...

Egen sektion till Amiga Forum
Postat 2012-08-09

Vi har utökat vår information om Amiga Forum så pass att det motiverade en egen sektion här på hemsidan. Som en följd av detta försvinner vår nya projektsektion tillfälligt då Amiga Forum var det enda projektet, vi hoppas dock att den snart återkommer.

Ny föreningstidning
Postat 2012-07-06

Det är med nöje vi kan meddela att vi åter har en föreningstidning! Så som traditionen bjuder heter den Amiga Forum och väntas komma ut fyra gånger per år. Som medlem bör du ha ditt exemplar i lådan redan någon gång i slutet på nästa vecka.

Amiga Forum får även inviga vår nya projektsektion här på hemsidan, det är en ny informationskanal där det både ska gå att följa större pågående projekt och läsa om avslutade.

Ny sektion på hemsidan
Postat 2012-07-06

Hemsidan har uppdaterats med den nya sektionen "Dokument". Dels har stadgarna flyttats dit, dels har dokument lagts upp som inte tidigare varit åtkomliga från hemsidan.

Här hittar vi även dom nya inventariemålen som senaste föreningsstämman beslutade om. Syftet med inventariemålen är att föreningens begränsade utrymme ska användas så bra som möjligt. Idag har vi inte allt på listan, men vi har en stor del. I framtiden kommer även en lista på vilka inventarier vi faktiskt har.

Rapport från 2012 års ordinarie föreningsstämma
Postat 2012-07-06

Den 13:e Maj hade vi årets föreningsstämma, kallelsen kom tyvärr inte upp här på hemsidan innan mötet men gick ut med post till alla medlemmar. Eftersom vår nya föreningslokal är under renovering hölls stämman i Unga Forskare Stockholms lokal.

På stämman valdes Adam Chodorowski in i styrelsen, styrelsen består således av ordförande Jonas Hofmann, kassör Carl Drougge, sekreterare Iggy Drougge och ledamot Adam Chodorowski. Vidare valdes Robert Lövlie åter till revisor, Peter Eriksson till ny revisorsuppleant och Adam Chodorowski (sammankallande) och Jonas Hofmann till valberedningen.

En motion om inventariehantering röstades igenom med vissa ändringar, mer om det i en senare nyhet. Medlemsavgiften är oförändrad.